Strofe træffes på styregruppens adresser:

email
Michael Erbs erbsmusik@mail.dk
Niels Chr. Rasmussen nchr@live.dk
Bendt Astrup ast@post.tele.dk