Strofe træffes på styregruppens adresser:

email tlf.
Michael Erbs erbsmusik@mail.dk 22447248
Niels Chr. Rasmussen nchr@live.dk 98469059
Bendt Astrup ast@post.tele.dk