Bendt Astrup

Er Cand.mag. i musikvidenskab fra Københavns Universitet og statsprøvet musikpædagog i klaver og hørelære fra Vestjysk Musikkonservatorium. Har desuden taget supplerende undervisning i direktion i København og Tyskland. Bendt Astrup har undervist både ved Vestjysk og Nordjysk Musikkonservatorium, ved Danmarks Lærerhøjskoles årskurser flere steder i provinsen og som højskolelærer ved MGK i Hjørring i teori, musikkundskab, kor og ensembleledelse. Vokalmusikken har en fremtrædende plads i hans værkfortegnelse, det gælder strofiske sange og salmer, solosang såvel som korværker, herudover kammermusik for forskellige besætninger samt nogle få orkesterværker.

 


 

Ivan Olsen

Opvokset i Sverige, kom til Danmark i 1999. Uddannet guitarrist fra konservatorierne i Kristiansand (Norge) og Aalborg. Afsluttede i 2004 med den femårige diplom eksamen fra Nordjyskmusikkonservatorium, med guitar som hovedfag. Studerer nu Musikteori/Komposition ved samme sted. Har Hans Gefors som lærer i komposition, har tidligere studeret os Erik Højsgaard. Komponerer først og fremmest for mindre kammermusikbesætninger.
Der ligger også planer om en ”spontanopera”…

 


 

 

Jesper Pedersen

Set fra mit (og andres) synspunkt, så er musik groft sagt organiseret lyd. Det skal forstås på den måde, at de grundmaterialer komponisten råder over er lyd og tid. Selve det kompositoriske arbejde består derfor teknisk set i at organisere og strukturere lydmateriale i forhold til tid. Dertil skal det lige siges at det ikke er lydmaterialet i sig selv der opfattes som musik, men derimod komponistens organisering af lydene.
For den akustiske musiks vedkommende er komponistens materialer lyde, der udelukkende stammer fra traditionelle instrumenter som eksempelvis stryge- og blæseinstrumenter, slagtøj og sang. Lyde vi genkender og er fortrolige med i en traditionel musikalsk sammenhæng.

 


 

Per Drud Nielsen

Jeg er født i 1950 i Odense og uddannet i musik ved Århus Universitet. Indtil sommeren 2007 var jeg tilknyttet musikuddannelsen ved Aalborg Universitet. Jeg arbejder nu freelance som komponist og arrangør og som fotograf. Jeg er bosiddende i Frederikshavn.
Som komponist arbejder jeg fortrinsvis med vokalmusik: musik for blandet kor og for pigekor samt musik for sang med klaverledsagelse eller sang med anden instrumental ledsagelse. Tekster er ofte meget igangsættende for mig: Jeg oplever en form for ”ordenes egen musik”, og det er som regel denne oplevelse, der sætter kompositionsarbejdet i gang.
Min vokalmusik strækker sig fra den enkle, strofiske sang med klaverledsagelse over små énsatsede korværker til større flersatsede korværker.
Stilistisk arbejder jeg oftest med dur/mol-tonalitet, men jeg tilfører gerne dur/mol-tonaliteten lidt ”nænsom modernisering”. Og jeg inddrager også gerne pentatonik, heltoneskala-melodik og kvartstablings-harmonik.
En enkelt bemærkning til mit katalognummer 1103B: Dette hæfte rummer to sange til tekster af Knuth Becker – Vår og Nattevandring – begge sange både i en version for sang med klaver og i en version for blandet kor a cappella. Korversionerne af både Vår og Nattevandring kan downloades i en revideret og mere læsevenlig skikkelse fra Bangsbostrand Kornoders hjemmeside www.bbs-kornoder.dk. Og versionen for sang med klaver af Vår kan downloades i en revideret og mere læsevenlig skikkelse fra min personlige hjemmeside www.perdrudnielsen.dk.
Denne hjemmeside rummer i øvrigt komplette oversigter over mine kompositioner og arrangementer – herunder udgivelser på andre forlag.

 


 

Thomas M. Kursch

tog Kirkemusikalsk Diplomeksamen fra Det kgl. Danske Msikkonservatorium i 1977. Han har siden suppleret sin uddannelse med private studier hos Freddy Samsing og ved aktiv deltagelse i masterclasses hos bl.a. Oliver Latry i Paris og Ulrik Spang Hansen. Gennemførte 2003-2005 magisteruddannelsen ved Musikhögskolan vid Göteborgs Universitet, hvor han skrev speciale om Buxtehudes koralfantasier. Siden 1977 ansat ved Frederikshavn Kirke.Udgav i 1987 LP'en Musik fra Frederikshavn Kirke med musik afBuxtehude, Bach, Franck, Gade og Niels Christian Rasmussen.Flere radiotransmiterede koncerter fra Frederishavn Kirke.Koncerter i Danmark, Norge, Sverige, Polen (bl.a. orgelfestivalerne i Bialystok og Frombork)og USA

 


 

 

Michael Erbs

Michael Erbs' musik er kendetegnet ved, at den tilstræber det personlige udtryk på baggrund af en streng håndværksmæssig tilgang til den "traditionelle" nodenoterede musik. Flere af hans kompositioner har fået deres uropførelser i NY MUSIK. Af større værker kan bl.a. nævnes Suite, der blev bestilt og uropført af Nordjysk Sinfonietta.
Erbs har ligeledes bidraget til arrangementet Lyrik og Musik.

erbsmusik@mail.dk

 

 


 

 

Niels Christian Rasmussen

Sporet drejede i første omgang mod det nordjyske, hvor Niels Chr. Rasmussen via nogle pædagogiske muligheder blev engageret i arbejdet med at opbygge et lokalt ny musik-liv. Det udmøntede sig bl.a. i projekter, festivals, kulturdage mv., hvor opgaven både var at skabe et lokalt virke (i mange former og med forskellige aktører, amatører, professionelle osv.) og at udvide perspektivet med indslag udefra. Aktiviteterne konkretiserede sig desuden i forskellige institutioner, f.eks foreningen Ny Musik, der har en stor virksomhed med koncerter og egne ensembler, og forlaget Strofe, der er en åben forening af kunstnere.
Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat 1975-78.
Astrid og Aksel Agerbys mindelegat 2000
Nordjyllands Amts Musikpris 2003.

 


 

Erik Winther

Jeg kommer fra et hjem med klaver, men det var harmonikaen, der blev grundlaget for mine første små kompositioner.Som 11-årig fik jeg en lille harmonika, hvor jeg komponerede små valse ud fra de tre basser, C-, G- og F-dur. Jeg var nu 19 år og kom på seminarium, hvor jeg fik sat skik på harmonilæren og andet godt i musikken. Det blev en grødefuld tid, hvor jeg dannede et lille orkester med 1.- og 2. violin, klarinet, trompet, guitar og bas. Til denne gruppe arrangerede jeg musikken og fik derved den første indsigt i orkestrering. Som afslutningsopgave fik jeg lov til at komponere og arrangere et orkesterstykke for seminariets store strygeorkester, hvor jeg spillede kontrabas. De følgende 3-4 år blev jeg som bassist i Tage Mortensens hus-orkester til Frederikshavns Pigekor inspireret af hans kompositioner og arrangementsteknik. Et lærerigt år på Danmarks pædagogiske Universitet under musikprofessor Gunnar Heerup efterfulgt at et 3-årigt udvidet kursus i musik under komponist Bendt Astrup blev fundamentet for min fremtidige komponeren. De mange år i folkeskolen med musikarrangementer ved festlige lejligheder og den daglige undervisning i musik med sange og salmer fra skole- og højskolesangbogen skærpede min sans for harmonik, som altid havde dur og mol som grundlag. Komponist Børge Pehrson fik løst mit strenge forhold til koralharmoniseringen, og i mødet med komponist Niels Chr. Rasmussen og hans musik blev mit øre åbnet for mulighederne i fritonaliteten, i hvis rum jeg nu har trådt de første, prøvende skridt.

 


 

 

Kasper Nefer Olsen

Kasper Nefer Olsen, født 1960 i Esbjerg, barndom i Odense. Magister i Idéhistorie fra Aarhus Universitet 1987, licentiat (PhD) sammesteds 1993. Underviser ved Aarhus Universitet, Arkitektskolen i Aarhus, Det Kgl Danske Kunstakademi, Forfatterskolen m m i årene 1988-2001. Artikler i talrige tidsskrifter, herunder DMT. Fra 2001 til 2013 bosat i Paris, tilknyttet bl a tidsskriftet L’Atelier du roman.

Autodidakt pianist og komponist fra omkring 1990 (et stykke elektronmusik blev udsendt på P2 i 1992), men kom først rigtigt i gang efter optagelse i Vesterbro Komponistforening 10 år senere. Værker for kor, orgel, klaver, saxofon og strygekvartet opført i dette regi i årene 2001-2008. Med udgangspunkt i modernismen udviklede jeg i 2003 min egen ”uendelighedsrække”, dvs et system der gjorde det muligt at producere et vilkårligt antal begivenheder med garanti for at den samme aldrig indtrådte to gange (orgelstykke Et in Arcadia ego, opført af Ørjan Horn Johansen, 2004), men mistede herefter interessen for systemer og gentog, om man vil, Cage’s brud med Boulez, da jeg i 2005 begyndte at skrive bagateller for legetøjsklaver. Denne befrielse gjorde det muligt i 2006 at afslutte 24 Préludes for klaver (påbegyndt, men aborteret, i 2000). Modernismen er her blot en vag historisk reference blandt andre. I samme ånd skrev jeg i 2011-2012 en række simple stykker til brug for undervisningen i harpe: når der i et enkelt af disse kræves anslag med spisepinde, er det blot en gimmick til glæde for en japansk elev (der i øvrigt bestod den ønskede optagelsesprøve med netop dette stykke). I oktober 2014 uropførtes 24 Préludes af pianist og cembalist Inga Bay som gjorde mig opmærksom på disse usamtidige stykkers pædagogiske nytteværdi i en tid hvor kravet om ”ny” musik mere ligner en fagforeningspolitisk kvoteordning end udtryk for en musikalsk tanke.

Avantgarden fremstår i dag i enhver henseende som ”skønne spildte kræfter”: den klassiske musikkultur ødelægges langt mere effektivt af massemedier og tivolisering af institutionerne. Musikken vil til gengæld (ligesom litteraturen) bestå, i sine egne nicher, uafhængigt af denne ståhej, så længe der endnu findes mennesker der ikke helt er forvandlet til robotter.

  

 

Michael Bønsdorf 

Født i Odense 6. oktober 1965

Uddannelse:
1995: Cand.phil. i musikvidenskab fra Musikvidenskabeligt Institut på Aalborg Universitet.
Parallelt med universitetsuddannelsen, privatstudier i teori og komposition hos komponisten Svend Christiansen (1990-92). 2011 til 2012 elev hos komponisten Svend Hvidtfelt Nielsen.
Fra 2012 elev hos komponisten Niels Marthinsen. Ellers autodidakt som komponist. Har siden 1990 beskæftiget sig professionelt med klassisk komposition.

Michael Bønsdorfs musik kendetegnes ved en formmæssig klarhed og et polystilistisk udtryk.
Desuden giver brugen af gennemgående temaer og malende melodiske fraser hans musik et blomstrende og poetisk udtryk.
Derudover er det den franske musik der har inspireret ham mest. Udover komponisten Francis Poulenc, der, den dag i dag, stadig har meget stor betydning for ham, er komponisterne J.S. Bach, Claude Debussy, Maurice Ravel, Erik Satie, Darius Milhaud, Sergey Prokofiev, Igor Stravinsky, Arnold Schönberg, Bela Bartok, William Walton, Paul Hindemith, Knudåge Riisager, Niels Viggo Bentzon samt Burt Bacharach de store inspirationskilder.

Stipendier og Legater:
2001: Fire måneders arbejdsophold som komponist i Statens Kunstfonds kunstnerbolig i Cité Internationale des Arts i Paris
2000: En måneds arbejdsophold som komponist i Athen. Stipendium fra Veluxfonden i samarbejde med Det Danske Institut i Athen
1999-2000: Tildelt Statens Kunstfonds to-årige igangsætningsstipendium for yngre kunstnere
I sommeren 1995: Legat af Morgenavisen Jyllands-Posten, som muliggjorde en måneds arbejdsophold som komponist i Syditalien

Opførelser:
Har bl.a. haft uropførelser/opførelser i NUT (Nordjyske Unge Tonekunstnere), I Danmarks Radio, Den Anden Opera, Hofteatret (ved Christiansborgs Ridebane), Det Fynske Musikkonservatorium, Rundetaarns koncertsal (Ars Nova workshop), Musikhistorisk Museum, Kulturcentret Assistens, Christianskirken, Vor Frelser Kirke, Holmens Kirke og Marmorkirken med Universitetskoret Lille muko, i Gent (Belgien), på Nationalmuseet samt i musikforeningerne Ny musik i Birkerød, Ny Musik i Frederikshavn samt på festivalen Aalborg Opendays 2011 og Aalborg Kulturnat 2011. I 2012 er værket “Cantus Firmus over et tema for klokker” for klarinet, cello og klaver kommet på programmet hos den amerikanske klarinet-trio ʻThe Harvard Trioʼ

CD-indspilninger:
Værket ʻSommerregnʼ for sopran og guitar er at finde på cdʼen ʻLisa Patrick sopran og Eva Østergaard guitarʼ. Udgivet i forlaget Strofes serie Pejling (2003).
Værket ʻKarpe i et vandfaldʼ for fløjtetrio er at finde på cdʼen ʻFlowersongsʼ med den danske fløjtetrio Flutention. Udgivet af Classico (2000)

Nodeudgivelser:
ʻSommerregnʼ for sopran og guitar. Udgivet på forlaget Strofe (2005)
ʻIntonation og Lille Præludiumʼ for Sinfonietta. Udgivet på forlaget Strofe (2006)
ʻFem små stykker for klaverʼ. Udgivet på forlaget Strofe (2006)
ʻPs. 23: Herren er min hyrde. 14 kompositioner af Danske komponisterʼ. Udgivet på forlaget Capella Hafniensis Editions i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek (2006)
ʻHommage á Francis Poulencʼ for klaver. Udgivet på forlaget Strofe (2007)
ʻEventyret om de tre hvide bjørneʼ for fortæller og klaver. Udgivet af forlaget Strofe til download

michaelb@comxnet.dk